"АГРОАКТИВ ЕООД"
Описание на фирмата

АГРОАКТИВ ЕООД гр. Русе, ул. Борисова № 8, ет.3 Телефон: +359 888 451 085 Факс: +359 82 826 492 Имейл: support@agroaktiv.com Агроактив ЕООД е търговско дружество, регистирано по Търговския закон с уставен капитал в размер на 15 000 лв. Агроактив ЕООД осъществява стопанската си дейност в областта на растениевътството. Дружеството е регистрирано като земеделски производител по ЗЗП. Агроактов ЕООД обработва земеделски земи в землишата на селата Червен, Нисово, Сваленик,Кацелово,Каран Върбовка и Чилнов. Тези населени места се намират в област Русе и общините Две могили и Иваново. Агроактив ЕООД отглежда зърнени, технически и фуражни култури на площ от 1000 хектара. Агроактив ЕООД разполага с машинен парк – тракторна, прикачна и транспортна техника – които му позволява всички технологични операции изискващи се от добрите земеделски практики. Агроактив ЕООД разполага със складова база, която позволява да прибира произведената реколта, да извършва първична обработка на продукцията и да я съхранява. Базата е оборудвана със семечистачна и сушилна техника. Агроактив ЕООД разполага с добре квалифицирани механизатори и селкостопаски работници.


Контакти
"АГРОАКТИВ ЕООД"
Всички обяви на "АГРОАКТИВ ЕООД"
Няма актуални обяви