Българска Академия на Науките
РУ "Ангел Кънчев"
ул. "Студентска" 8, Русе, пк. 7017
Ректорат: (+359) 082 888 465
Унив. канцелария: (+359) 082 888 467
Тел. централа: (+359) 082 888 211
Факс: (+359) 082 845 708
Национално дружество "Румънски Червен кръст" Дъщерно дружество "Гюргево" Гюргево, Румъния
ул. "Генерал Бертолд" 10
Директор: Мариан Мацелару
Тел: 0040346566
Факс: 0040346566137
Намерете ни на картата