Ръководството на проект MOBGIRU организирана трудова борса за предлагане на работни места на 14 септември 2018 г.

Уважаеми колеги и приятели,

На 14 септември 2018 г., от 10:00 ч., в Русенски Университет „Ангел Кънчев“, централна сграда, ще бъде организирана трудова борса за предлагане на работни места, с цел насърчаване на професионалната и географска мобилност и трудова заетост в региона Гюргево – Русе.

Кампанията има за цел да повиши осведомеността на неактивното население на пазара на труда, младите безработни, за значението от придобиването на многобройни  и разнообразни знания и умения, което да им предостави повече възможности за наемане на работа.

Цели се и установяване на взаимодействия и изграждане на мостове за диалог с лицата, търсещи работа, за да се консолидира стратегия за осъзнаване на важността на придобитите знания и умения на пазара на труда. Стратегията има за цел насърчаване на младите безработни да станат част от една образователна кампания, която да им позволи да придобият и да представят по най-добрия начин притежаваните от тях знания и умения, което в последствие да убеди работодателите да ги предпочетат за заемане на съответна свободна длъжност, в противовес на кандидатите с по-ниска степен на компетентност.

Заповядайте на мероприятието!

От ръководството на проект MOBGIRU