Възможности за развитие

„Възможности за развитие“

Вие можете да получите добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца след като сте останали без работа или сте напуснали системата на формалното образование, по новата инициатива Европейска гаранция за младежта, разработена съгласно Препоръка на Съвета на ЕС. Информация за това можете да намерите на сайта на Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика, а именно - https://www.az.government.bg/pages/ophrd-2014-2020-procedura-mladezhka-zaetost/.

Можете да получите информация за свободни работни места в страната: https://www.az.government.bg/bg/ejobs/view_prl/

  1. 1.Стажове 

- Информация за стажове, обучение и свободни работни места можете да получите на сайта на Агнецията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика, а именно:

- Мярка за стажуване на  на безработни лица -  https://www.az.government.bg/pages/myarka-stazhuvane-na-bezrabotni-lica/

Информация за студентски стажове в държавната администрация може да получите на сайта http://staj.government.bg/

  1. 2.Чиракуване 

На този адрес може да намерите актуална информация за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, която предоставя възможности за постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование, учене през целия живот и засилване на социалното включване: http://esf.bg/

3. Е-обучение

Информация за предлаганите форми на продължаващо обучение, образование и квалификация, в т.ч. Е-обучение,  можете да намерите на сайтовете на висши учебни заведения, като:

 

4. Коучинг/Менторство -  

Ако желаете да достигнете най-високо ниво на своите способности, за да създадете желаното бъдеще и прилагате действия, които водят към превръщането на целите в реалност, можете да получите ценна помощ на следните адреси:

- https://integrita.bg/?gclid=EAIaIQobChMIw9X9soHQ3AIVkOiaCh1qxAKwEAAYASAAEgK-rfD_BwE;

- http://www.coaching.bg/;

- http://www.mentors.bg/.

5. Обучение

6. Доброволчество

Доброволчеството е значим фактор за развитието на младите хора в България, социалното включване, активно гражданство и развитие на обществото в по-широк смисъл. Ако желаете да станете част от широката мрежа от дейни и ангажирани млади хора, както и да получите неформално образование, посетете следните сайтове:

- Национален младежки форум - https://nmf.bg/index.php/fields-of-action-1/volunteering;

- Български дарителски форум: http://www.dfbulgaria.org/2011/dobrovolchestvo_vuzmojnost_promiana_obshtnostta/