Препоръки и съвети

Къде да търся работа?

В рамките на страните от Европейското Икономическо Пространство (ЕЕА), свободата на движение на хората е основно право, което позволява на гражданите на ЕЕА да работят в друга страна от ЕЕА без разрешително за работа. Свободното движение на работната ръка ще се прилага за гражданите на новите страни-членки съобразно преходните условия залегнали в Договорите за Присъединяване. Намирането на работа в региона Гюргево – Русе може да се намери в настоящия уеб сайт в рубриките „Полезни връзки“, „Контакти“ и „Новини“.

Кои практически аспекти трябва да взема пред вид преди да започна търсене на работа?

Да живееш и да работиш в друга Европейска страна може да поставя някои пречки, като например адаптирането към новата култура, работата на чужд език, фамилиаризирането ви с непозната данъчна и осигурителна система. Най-добре можете да се подготвите като бъдете добре информиран относно страната, която сте избрали. Вашите лични качества и решителност също играят роля при намирането на работа, както разбира се и вашите квалификации и владеене на чужд език. Преди да започнете вашето търсене на работа, важно е да осъзнаете, че не е задължително по-лесно да си намерите работа в чужбина, отколкото в собствената ви страна (все още процентът на безработицата общо в Европейския Съюз е висок). Но, някои сектори от Европейския трудов пазар могат да предлагат значителни възможности, като например туристическият сектор и секторът на услугите (финансови услуги, управленски консултантски услуги, строителство,  IT секторът и някои сегменти от здравеопазването), а също така и сезонната работа в селското стопанство. Трябва също така да помните, че има значителни различия по отношение на възможностите за работа сред регионите в Европейското Икономическо Пространство, и че ситуацията може да се променя много бързо.

Как да започна търсене?

За да може да си намерите работа преди да тръгнете, трябва: - Да посетите интернет портала за трудова мобилност MOBGIRU, където ще намерите вакантни работни места, информация относно условията на живот и труд, информация за трудовия пазар, както и връзки към друга полезна информация. Там вие също така можете да направите достъпна вашата автобиография за потенциални работодатели из цяла Европа. - Да се свържете с местното или регионалния офис по заетостта за съвет. Те могат да имат съветник на MOBGIRU, който може да ви даде по-персонализиран съвет. Той/тя биха могли да проверят предложенията за работа в системата  на MOBGIRU. - Да проверите обявите за работа във вестниците на вашата “приемна” страна (по-големите библиотеки обикновено ги получават редовно), в случая Румъния, област Гюргево. Имайте пред вид, че много специализирани списания публикуват обяви касаещи специфични професионални сфери. - Да се свържете с Обществената служба за заетост на приемната страна, което би трябвало да може да ви даде съвет. Помнете, че като гражданин на ЕЕА вие имате същите права в друга страна-членка, както тези на собствените граждани на тази страна.

Неща, които трябва да вземете пред вид при кандидатстване за работа

Едно от най-важните неща е да разберете как вашите квалификации могат да бъдат признати в ’приемната’ страна. Същественият момент, за тези, които имат професионални квалификации, е дали за съответната професия съществува регулация или не. Регулираните професии са тези професии, чието практикуване се ограничава само до тези, които имат определени квалификации (юристи, счетоводители, учители, инженери, фелдшери, лекари, стоматолози, ветеринарни хирурзи, аптекари и архитекти например). За някои от тези професии съществува списък от признати и еквивалентни квалификации, докато за други, признаването се прави за всеки случай по отделно, като се отчита продължителността на курса на обучение и изучаваните дисциплини. Ако вашата професия не е регулирана, вие можете да започнете да практикувате веднага щом получите работа, но трябва да спазвате всички необходими процедури, които се прилагат към тази професия в приемната страна, и които могат да са различни от тези, на които вие сте свикнали.

Какви други неща трябва да се вземат пред вид?

Трябва да сте си написали една ясна и добре структурирана автобиография, която да е фокусирана към търсената работа. Трябва да я преведете на езика на приемната страна, както и да преведете дипломите си (виж по-горе). В повечето държави-членки се очаква специалността, по която имате степен или диплома да бъде директно свързана с естеството на работата, за която кандидатствате, докато в други на това се обръща по-малко внимание. Европейският Съюз има приета Стандартна Европейска Автобиография. Подходяща както за завършилите професионални, така и академични учебни заведения, тази автобиография EUROPASS дава ясна картина за способностите и уменията на кандидата навсякъде в Европейския Съюз. Моля вижте CV-Template.

Как да се подготвите за интервю за работа?

Както и в собствената ви страна, така и другаде, е необходима една добра подготовка за явяване на интервю за работа. Потърсете необходимата информация за компанията и  бъдете готови да задавате въпроси, както за нея, така и за конкретни аспекти от работата. От вас също ще се очаква да докажете владеенето на езика на приемната страна и да илюстрирате как вашите основни умения и способности се вписват в изискванията на работодателя по отношение на конкретното работно място. Много големи компании в Европейския Съюз използват услугите на специални центрове за оценка на кандидатите за да преценят как потенциалните служители  биха действали в истински житейски ситуации.

Какви документи трябва да носите със себе си на интервюто?

Обикновено ще имате нужда от: • няколко копия на вашата автобиография на съответния език; • легализиран превод на вашата диплома (който обикновено може да се получи или от учебното заведение или от съответното министерство); • фотокопия на удостоверенията от средното образование, на университетските дипломи или на други дипломи; • вашия паспорт или валидна лична карта; • копие от акта ви за раждане; • съответния Е-формуляр, даващ ви право на здравна осигуровка (например E111); и • няколко паспортни снимки

Какви други възможности могат да увеличат шансовете ми да намеря работа?

Редица дейности могат да увеличат шансовете ви пред работодателите: учебни програми за повишаване на уменията, езикови курсове за подобряване на комуникативните умения, работа с инструктор или наставник и придобиване на опит в избраната от вас професия.

Къде да намеря още полезни съвети за моето професионално развитие?

Допълнителни полезни съвети, напътствия от специалисти, както и случаи, които могат да послужат за пример, можете да намерите в раздела „Новини“ на портала MOBGIRU.

 

Образец на автобиография