Recomandări și sfaturi

Unde căutăm un loc de muncă?

Libertatea de circulaţie a persoanelor constituie un drept de bază în cadrul Spaţiului Economic European (SEE), ceea ce permite cetăţenilor din aceste ţări să lucreze în altă ţară a SEE fără permis de muncă. Libertatea de circulaţie a lucrătorilor se aplică cetăţenilor noilor state membre sub rezerva dispoziţiilor tranzitorii prevăzute în tratatele de aderare.

Ce aspecte practice trebuie avute în vedere înainte de a căuta un loc de muncă?

Faptul de a locui sau a lucra în altă ţară europeană poate prezenta anumite obstacole, cum ar fi adaptarea la o nouă cultură, desfăşurarea activităţii într-o limbă străină, familiarizarea cu sisteme fiscale şi de protecţie socială necunoscute. Cel mai bine vă puteţi pregăti prin documentare detaliată despre ţara aleasă. Calităţile personale şi determinarea joacă şi ele un rol în găsirea unui loc de muncă, ca şi calificările dvs. şi cunoştinţele de limbi străine. Înainte de a începe căutarea de loc de muncă, este important să fiţi conştienţi că găsirea unui loc de muncă în străinătate nu este în mod necesar mai uşoară decât în ţara de origine (rata generală a şomajului este ridicată în Uniunea Europeană). Cu toate acestea, unele sectoare din piaţa europeană a muncii pot oferi posibilităţi deosebite, cum ar fi sectorul turismului şi cel al serviciilor (servicii financiare, consultanţă managerială, sectorul construcţiilor, sectorul IT şi unele segmente din sectorul sanitar), precum şi locurile de muncă sezonieră din agricultură. Trebuie, de asemenea, să nu uitaţi că există diferenţe serioase între posibilităţile de ocupare a forţei de muncă în cadrul Spaţiului Economic European şi că situaţia poate evolua rapid. Mai multe informaţii în legătură cu aceasta se pot găsi în secţiunea „Condiţii de viaţă şi de muncă”.

Cum să încep căutarea?

Următoarele acţiuni vă pot fi de folos în găsirea unui loc de muncă: - Vizitaţi portalul MOBGIRU pentru mobilitatea forţei de muncă, unde veţi găsi posturi vacante, informaţii despre condiţiile de viaţă şi de muncă, informaţii despre piaţa muncii, precum şi link-uri către alte informaţii utile. Tot aici vă puteţi prezenta CV-ul în atenţia angajatorilor potenţiali din întreaga Europă. - Contactaţi un serviciu local sau regional de ocupare a forţei de muncă pentru asistenţă. Acestea ar putea dispune de un consilier MOBGIRU care v-ar putea oferi consultanţă mai personalizată. Consilierul poate analiza ofertele de locuri de muncă din sistemul MOBGIRU şi se poate consulta cu consilierii MOBGIRU din ţara de destinaţie. - Citiţi anunţurile de posturi vacante din presa din ţara „gazdă” (principalele biblioteci publice le primesc de obicei în mod regulat). Nu uitaţi că numeroase publicaţii specializate anunţă posturile vacante din anumite domenii profesionale. - Contactaţi serviciul public de ocupare a forţei de muncă din ţara gazdă, care ar trebui să fie în măsură să vă consilieze. Nu uitaţi că, în calitate de resortisant SEE, aveţi aceleaşi drepturi într-un alt stat membru ca cetăţenii acelui stat.

Aspecte de luat în considerare când se candidează pentru un loc de muncă

Unul dintre cele mai importante elemente este de a afla cum se obţine recunoaşterea calificărilor în ţara „gazdă”. Pentru persoanele cu calificări profesionale, aspectul esenţial este dacă profesia lor este sau nu reglementată. Profesiile reglementate sunt cele permise exclusiv persoanelor care deţin anumite calificări (de exemplu, profesiile de avocat, contabil, profesor, inginer, paramedic, medic, stomatolog, medic veterinar, farmacist, arhitect). Pentru unele dintre aceste profesii s-a stabilit o listă de calificări recunoscute sau echivalente, în timp ce pentru altele echivalenţa este decisă printr-o analiză de la caz la caz, luându-se în considerare durata şi conţinutul cursurilor. Dacă profesia dvs. nu este reglementată, puteţi începe practicarea ei imediat după găsirea unui loc de muncă, dar trebuie să respectaţi toate procedurile eventual aplicabile respectivei profesii în ţara gazdă şi care ar putea fi diferite de cele cu care sunteţi obişnuit.

Ce alte aspecte mai trebuie luate în considerare?

Trebuie să vă asiguraţi că aţi redactat un curriculum vitae clar, bine structurat, adaptat pentru locul de muncă avut în vedere. CV-ul trebuie tradus în limba ţării gazdă, ca şi calificările dvs. (vezi mai jos). Majoritatea statelor membre cer ca specializarea absolvită sau menţionată pe diplomă să fie legată direct de natura postului pentru care candidaţi, în timp ce alte state acordă mai puţină importanţă acestui aspect. UE a adoptat modelul de curriculum vitae european standard. Potrivit atât absolvenţilor din învăţământul profesional, cât şi celor din învăţământul superior, acest CV EUROPASS prezintă o imagine clară a aptitudinilor şi deprinderilor candidatului, valabilă în întreaga UE. Consultați CV-Template.

Cum vă pregătiţi pentru interviul de angajare?

Ca şi în ţara de origine, trebuie să vă pregătiţi cu grijă pentru interviul de angajare. Asiguraţi-vă că v-aţi procurat documentaţia generală privind firma şi fiţi pregătit să răspundeţi la întrebări atât despre activitatea firmei, cât şi despre specificul postului. Va trebui, de asemenea, să vă dovediţi gradul de cunoaştere a limbii din ţara gazdă şi să arătaţi că principalele dvs. calităţi şi deprinderi corespund cerinţelor angajatorului pentru postul respectiv. Multe companii mari din UE utilizează centre de evaluare pentru a stabili performanţele potenţialilor angajaţi în situaţii profesionale reale.

Ce documente să luaţi cu dvs. la interviu?

În mod normal veţi avea nevoie de: • câteva exemplare din CV-ul dvs., prezentat în limba corespunzătoare; • traducere legalizată a diplomei (de obicei eliberată de instituţia de învăţământ sau de ministerul de resort); • fotocopii ale certificatelor şcolare de absolvire, ale diplomelor universitare şi ale altor certificate; • paşaportul sau carte de identitate în termenele de valabilitate; • o copie a certificatului de naştere; • formularul electronic care dovedeşte că aveţi dreptul la asigurarea de sănătate (de ex. E111); • câteva fotografii de tip paşaport.

Ce alte oportunități pot să îmi crească șansele de găsire a unui loc de muncă?

Există mai multe activități pe care le puteți întreprinde pentru a deveni mai atrăgător pentru angajatori: de la programe de formare pentru a vă îmbunătăți aptitudinile sau cursuri de limbi străine pentru a vă îmbunătăți abilitățile de comunicare, până la colaborarea cu un instructor sau mentor sau acumularea de experiență în profesia aleasă.

Unde pot găsi mai multe idei și sfaturi pentru cariera mea?

Puteți găsi mai multe idei și sfaturi, recomandări din partea experților, precum și povești de succes care să vă inspire în secțiunea „Noutăți” de pe portalul MOBGIRU.

 

Model de CV